.mrt memo

tail -f /dev/mind > blog

Posts Tagged ‘eesti

Lõike Hasartmänguseadusest (08.03.2010 kehtima hakanud HasMS)

with one comment

Kõnealust paragrahvijoru saab kõige paremini jälgida isand Wolli wLexis – http://kasulik.info/wlex/HasMS

Esimese asjana jäi silma uus eestikeelne sõna:

3) totod – mängud, mille tulemus sõltub mängija ennustatud sündmuse toimumisest, toimumata jäämisest või toimumise viisist, kusjuures sündmus, mille suhtes mängija ennustuse teeb, on väljaspool hasartmängukorraldaja kontrolli, võidu saamine sõltub ennustuse paikapidavusest ning võidu suurus sõltub panuse suurusest ja enne panuse tegemist määratud võidu koefitsiendist (kihlvedu) või hasartmängukorraldaja poolt määratud protsendist panuste summast, õigesti ennustanute arvust ja nende panuste suurusest (totalisaator);

Edasi mõned “põnevad” piirangud

(6) Osavusmängu võib korraldada aktsiaselts või osaühing, mille aktsia- või osakapitali suurus on vähemalt 25 000 eurot.

(2) Kaughasartmänguna korraldatud osavusmängu võidu väärtus ei tohi ületada 50 eurot.

(2) Alla 21-aastane isik ei tohi õnnemängu, kaughasartmänguna korraldatavat õnnemängu ega osavusmängu mängida. Samuti on keelatud alla 21-aastasel isikul õnnemängu mängukohas viibida. Alla 21-aastane isik tohib viibida üksnes Eesti laevaregistrisse kantud reisijatevedu teostaval laeval asuvas õnnemängu mängukohas, kus asuval mänguautomaadil või mängulaual ei ületa suurim võimalik panus ühes õnnemängus osalemise õiguse saamiseks 10 eurot ja suurim võimalik ühe õnnemängu tulemusel saadav võit 2000 eurot.

Maleturniiri korraldajad peavad tagama, et vanemad ja kogenumad võidavad mängu!

(3) Osavusmängukorraldaja peab osavusmängu korraldamisel tagama, et:
1) oskustega mängijad saavutavad üldjuhul suuremaid võite kui oskusteta mängijad;
2) mängija ei saavuta olulist võitu aktiivselt mängu sekkumata;
3) mängija, kes otsustab mängida passiivselt, ei saavuta võitu või saavutab üksnes väheolulise võidu.

Kõik internetis paiknevad arvutid tuleb tuua Eestisse, kohe!

§ 52. Hasartmängu korraldamine kaughasartmänguna

(1) Hasartmängu korraldamiseks kaughasartmänguna kasutatavat tarkvara sisaldav server peab asuma Eestis ja selle valdaja peab tagama järelevalveametnikele takistamatu ligipääsu serverile.

Seadus loodud armastusega mõeldes ISP-dele.

(2) Interneti-ühendust pakkuv üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutaja on kohustatud Maksu- ja Tolliameti ettekirjutuse alusel ja selles märgitud tähtpäevaks blokeerima ettekirjutuses määratletud ebaseadusliku kaughasartmängu domeeninime talle kuuluvates nimeserverites (Domain name server).

(11) Käesoleva seaduse § 56 lõike 1 või 2 alusel tehtavas ettekirjutuses täpsustatakse lisaks järgmised andmed:
1) ebaseadusliku kaughasartmängu Interneti-aadress (URL – Uniform Resource Locator), kui ebaseadusliku kaughasartmängu pakkumiseks vajalike andmete talletamine leiab aset Eestis asuvas serveris;
2) ebaseadusliku kaughasartmängu domeeninimi, kui on tegemist ebaseadusliku kaughasartmängu pakkumisega välismaal asuvate serverite vahendusel.

Lõpetuseks tuleb märkida, et “5. peatükk. VASTUTUS HASARTMÄNGUSEADUSE RIKKUMISE EEST” ei tundu sisaldavat vähemalt tavakodanikku ahistavaid punkte. Küll aga tekitatakse probleeme ISP-dele, telefonioperaatoritele, mobiilioperaatoritele ja ringhäälinguorganisatsioonidele, kes peavad arvestama 40KEEKuse väljaminekuga. Tea, kas ISP-d on juba püsikorralduslepingu pangas vormistanud?

Advertisements

Written by dotmrt

2010/03/16 at 12:21:44

Posted in eesti, estonia

Tagged with , ,